A teljes lemezes fogpótlás olyan kivehető fogpótlás, amelyet teljes foghiány esetében alkalmazunk. A fogak elvesztésének következtében kialakult teljes fogatlanság helyreállításának egyik és jelenleg leggyakoribb módja a teljes kivehető fogpótlás készítése. A feladata nemcsak a fogak, hanem az íny pótlása is. A fogpótlás a nyálakhártya-csont alapzaton támaszkodik. A helybentartását az arc izmai, a nyálkahártya-csont alapzat felszíne, a vákuumhatás, a rágónyomás és a gravitáció biztosítja. A műfogsorok alapanyaga speciális műanyag. Ezt gyakran fém részekkel is kombinálják.

A protézis készítése hosszadalmas folyamat, több ülésben történik. A beavatkozás személyes konzultációval kezdődik. Meghallgatjuk az Ön panaszait, tájékozódunk a fogászati és általános egészségi állapotáról. Átvizsgáljuk a szájüreg, illetve a fej-nyak tájék állapotát. A kezelési tervet a részletes szájvizsgálatot követően készítjük el Önnel egyeztetve.

Az első lépés a lenyomatvétel. Ez az ún. anatómiai lenyomat. A lenyomatvétel nem jár fájdalommal, így a művelethez nem használunk érzéstelenítést. Az anatómiai lenyomatot az állcsontok méreténél nagyobb kanállal vesszük, hogy minden szájképletet lemintázhassunk. Ez ritkán kevés kellemetlenséggel járhat, de fájdalmat nem okoz.

Az anatómiai lenyomatot a fogtechnikai laboratóriumban gipsszel kiöntik, elkészítik a szájképletek pozitív mását, a gipszmintát. Az egyéni kanál egy olyan lenyomatkanál, amely pontosan illeszkedik az Ön állcsontjához, így segítségével nagyon pontos lenyomat vehető, amely a teljes lemezes fogpótlások készítésekor elengedhetetlen.

Második ülésben a kész egyéni kanál segítségével újabb lenyomatot veszünk. Ezt funkciós lenyomatnak nevezzük, mivel a lenyomatvétel közben Önnek funkciós mozgásokat kell végezni (csücsöríteni, mosolyogni, nyelni, nyelvet mozgatni). Ezt a lenyomatot ismételten a laboratóriumba küldjük. A laboratóriumban ezt a lenyomatot is gipsszel töltik ki, elkészítik a gipszmintát.

Erre a mintára készül az ún. harapási sablon. Ez a harapási sablon – a kész protézishez hasonlóan – tartalmaz egy alaplemezt, de azon nem a fogak ülnek, hanem egy viasztömb. Fogak hiányában e sablon segítségével történik az állcsontok függőleges és vízszintes viszonyának beállítása, a műfogak hosszának, elhelyezkedésének meghatározás. A harmadik alkalommal tehát a harapási sablonokkal meghatározzuk az állcsontok egymáshoz viszonyított helyzetét, a készülő fogpótlás paramétereit.

Ekkor beszéljük meg a készülő pótlás fogainak a színét is. Az alsó és felső sablont egymáshoz rögzítjük, és visszaküldjük a laboratóriumban. Ott elkészítik a próbafogsort, amit a következő ülésben bepróbálunk. Ekkor fogorvosunk ellenőrzi az alaplemez stabilitását, amelynek tökéletesnek kell lenni, mert csak akkor fog helyben maradni a protézis. Ezt követően ellenőrzi még a fogakat, a műínyt, annak vastagságát, esztétikai hatását, az állcsontok viszonyát. Ezt követően Ön is ellenőrizheti a fogpótlást. A fogpróba alkalmával még tudunk módosítani a fogak formáján, nagyságán, állásán, az Ön igényei szerint, így fontos, hogy jól szemügyre vegye a protézist.