A korona olyan fogpótlás, amely a fognak a megfelelően előkészített koronai részét borítja be, azt anatómikus formájúvá alakítja. Abban az esetben, ha a foganyag olyan mértékben sérült, hogy azt esztétikus töméssel illetve betéttel nem tudjuk helyreállítani, akkor korona készítése javasolt. A korona foghiányt nem pótol.

 

Koronák készítésének indikációi:

 • A fogszuvasodás okozta nagymértékű keményszövet destrukció képezi a koronák készítésének a leggyakoribb javallatát. Míg kisebb kiterjedésű szuvasodások esetén a fogat el lehet látni töméssel vagy betéttel, addig nagy kiterjedésű vagy a fog négy felszínét érintő szuvasodások esetén ez már megfontolandó. Ilyenkor ugyanis nagy a veszélye a fogkorona törésének. A törés és a másodlagos szuvasodás megelőzésére a legjobb, ha a fogat koronával látják el, mivel ez nem közvetít a fogra ékhatást és teljesen beborítja a fogat, a cariogén tényezők is kevésbé tudják kifejteni hatásukat
 • Metszőfogak éli részének hiánya esetén
 • Nagymértékű kopás esetén a fogak rágófelszíneinek az újjáépítésére. A kopást okozhatja a szemben lévő fog (attríció), vagy a szemben lévő fogsoron található fogpótlás (abrázió).
 • Esztétikai célból a zománchibás vagy elszíneződött front- és kisőrlő fogak korrekciójára
 • Fogtörések esetén, amikor az esztétikus töméssel, betéttel, esetleg porcelán héjjal nem oldható meg.
 • Egyes fogak helyzeti rendellenességeinek javítása céljából
 • Dőlt fog esetén, ha a fogat fogszabályozással nem lehet normális pozícióba hozni, lehet koronával próbálkozni, de ilyenkor a rágóerők nem megfelelő irányban (axiálisan) hatnak a fogra és fennáll a csontfelszívódás veszélye illetve a fog további dőlése.
 • Többször tömött fogak esetén, a törések és másodlagos szuvasodás megelőzésére a legjobb, ha a fogat koronával látjuk el, ami beborítja és így védi a fog egészét.
 • A két középső metszőfog közt lévő rés – ún. diasthema – zárására.
 • Protetikai célból is készülhet korona, azaz hidak, részleges lemezes fogpótlások elhorgonyzására. Gyökérkezelés során a fog elveszti a tápláló ereit és idegeit. Megfigyelések szerint ilyenkor a fog rugalmassága jelentősen csökken. Ezért, ha nagy a keményszövet veszteség és a fog ellenállása nem lenne biztosított az intrakoronális pótlással, koronával kell ellátni a fogat.
 • Gyökérkezelést követően a fog elveszíti tápláló ereit, rugalmassága csökken, ezért a korona a keményszövetek védelmére ajánlott
 • Implantátumok borítására

 

A korona készítésének ellenjavallatai:

 • A korona rögzített fogpótlás. Eltávolítása csak roncsolásával történhet, ezért a korona felhelyezése előtt, ha a fog panaszokat mutat, akkor azt kezelni kell. Ilyen panasz lehet a fogbélgyulladás, gyökércsúcsi elváltozások, fogágybetegségek.
 • Ha a fog nagymértékben dőlt
 • Ha a fog gyökerének kevesebb, mint 1/3-a van ép csontban
 • Nagymértékben kilazult fogak esetén
 • Ha olyan nagy a fogszövet hiánya, hogy nincs minimum 3mm foganyag az ínyszél felett.
 • A fiatal életkor relatív ellenjavallatot jelenet a tág pulpakamra miatt

A korona olyan protetikai mű, ami a fogorvos által vett lenyomat alapján készül el a fogtechnikai laboratóriumban. Színében és formájában tökéletesen illeszkedik a többi foghoz, funkcionálisan és esztétikailag is helyreállítja a fogat, illetve a teljes fogazatot. A korona az előkészített foghoz ragasztással rögzül, és onnan csak a fogmű károsításával távolítható el.

 

A koronák anyagukat tekintve lehetnek:

 • Teljes fém borítókorona
 • Leplezett fém borítókorona
 • Teljes porcelán borítókorona
 • Cirkónium-oxid borítókorona
 • Cirkónium-oxid váz, cirkónium kerámia leplezésű borítókorona

Speciális koronatípusok:

 • Részleges korona: 3/4 és 4/5 korona, melyek a frontfogak 4 felszínéből 3-at, illetve az őrlők 5 felszínéből 4-et takarnak, az ajak felé tekintő felszínt szabadon hagyják.
 • Hidak elhorgonyzását szolgáló ún. horgonykorona
 • Csapos korona

 

tipusok

 

fém mentes és fém kerámia korona

Fémmentes és fémkerámia korona

 

Korona

 

A korona készítésének menete:

A beavatkozás személyes konzultációval kezdődik. Meghallgatjuk az Ön panaszait, tájékozódunk a fogászati és általános egészségi állapotáról. Átvizsgáljuk a szájüreg, illetve a fej-nyak tájék állapotát. Ezt követően Önnel egyeztetve kezelési tervet készítünk.

A korona erős ragasztóanyaggal rögzül a foghoz, eltávolítása csak roncsolásával lehetséges, ezért a korona felhelyezése előtt a panaszok esetén kezelni kell a fogat.

fog előkészítésHa a fog tünetmentes, következik a csonkelőkészítés – a fog megfelelő formára történő csiszolása: a fogat elő kell készíteni, a korona számára helyet kell teremteni, miközben biztosítjuk a megfelelő stabilitást. A csonkelőkészítés minden esetben helyi érzéstelenítésben történik, tehát fájdalommentes. Megfelelő fúrókkal eltávolítjuk a szükséges foganyagot. A korona fogtechnikai laboratóriumban készül. Ahhoz, hogy a technikus el tudja készíteni a fogpótlást, lenyomatra van szükség. Mindkét állcsontról levesszük a lenyomatot, a viaszharapást, majd fogszínkulcs segítségével meghatározzuk a fogszínt. A lenyomatot a laboratóriumban gipsszel öntik ki, majd erre a gipszmintára elkészítik a koronát.

A korona elkészüléséig az előkészített csonkot védeni kell. A zománctól megfosztott dentin orvosi ellátást igénylő sebfelületnek tekinthető. Az Ön kérésére csonkvédelemre ideiglenes koronát használhatunk, amit a végleges korona elkészültéig visel.

Ha régi fémalapú koronájának széle elszürkült, akkor javasoljuk régi koronájának cseréjét úgynevezett vállas előkészítéssel, ami biztosítja, hogy nem alakul ki szürke szél a korona széle és az ínye között. (tisztán porcelán váll) Keresse fel nyíregyházi rendelőink egyikét!