A gyökércsapos fogmű olyan fogpótlás, amely a gyökércsatornába vezetett csap segítségével rögzítve pótolja a fog koronáját vagy annak egy részét. A kiterjedt koronai defektusokkal rendelkező fogakat rekonstruálhatjuk ezzel a módszerrel. Gyökércsap kizárólag gyökérkezelt fogba helyezhető. A csap feladata a koronai felépítmény elhorgonyzása. Ha fogának koronai része nagymértékben destruált, korona készítésére már nem alkalmas, a röntgen alapján a gyökér körüli csontállomány kimutathatóan ép és nincs gyulladás, akkor a gyökérbe csap behelyezését javasoljuk.

Csapos fogművel – általában – a koronának nem az eredeti alakját állítjuk helyre, hanem egy ún. műcsonkot készítünk, amely lecsiszolt foghoz hasonlít, és erre külön készítjük el a borítókoronát, majd cementtel rögzítjük.

Gyökércsapot kizárólag gyökérkezelt, gyökértömött fogba lehet helyezni. Arról, hogy egy fog gyökérkezelt-e, röntgenfelvétel tájékoztat. Ezért, ha felmerül a lehetőség, hogy ezt a fogpótlásféleséget választjuk, akkor mindig szükség van egy röntgenfelvételre az adott fogról. A felvétel alapján tájékozódunk arról, hogy van-e gyökértömés, mekkora a gyökér hossza, milyen a lefutása, görbe-e vagy sem, van-e valamilyen gyökércsúcsi elváltozás, amely kontraindikálhatja a beavatkozást.
Ha szükséges, a fogat gyökérkezeljük, és tökéletesen falálló és megfelelő hosszúságú töméssel látjuk el, a gyökércsúcsi elváltozásokat is kezeljük. Új gyökértömés esetén minimum 24 óra elteltével lehet a csapot a fogba helyezni.

A tömött gyökérbe speciális fúrók segítségével a csap számára furatot készítünk. Erről a furatról lenyomatot veszünk, majd a lenyomatot a fogtechnikai laboratóriumba küldjük, ahol azt gipsszel kiöntik, elkészítik a mintát. Ezen a gipszmintán készül el a kész munka, a gyökércsapos fogmű. A fogtechnikus által készített gyökércsap pontosan illeszkedik a gyökércsatornába, ezáltal megfelelő stabilitást biztosít a felépítmény (borítókorona) számára.

A következő ülésben ellenőrizzük a csap illeszkedését, és ha megfelelőnek találjuk, akkor a gyökércsatornába ragasztjuk megfelelő ragasztócement segítségével. Ezt követi a csapos fogművet borító felépítmény elkészítése. Erre azért van szükség, mert általában a csapos fogmű szájüregben látható része lecsiszolt fogat mintáz. Ezt borítókoronával kell ellátni.

Ismét lenyomatot veszünk – immáron a beragasztott csapos fogművel együtt. A lenyomatot a fogtechnikai laboratóriumban gipsszel kiöntik. Az így kapott mintára készül el a korona. Ezt a koronát a következő alkalommal bepróbáljuk. Ha megfelelően illeszkedik és Ön is elégedett vele, ragasztócementtel a csapos fogpótláshoz rögzítjük.

Ma már egyre gyakrabban használjuk a direkt, együléses csapozást, amikor a gyökérbe a fogorvosi rendelőben egylépésben behelyezünk egy üvegszálas esztétikus gyökércsapot, és közvetlen ezután már fel is építjük a fogat.